Femte Chakrat, workshop den 30:e maj

Inled sommaren med skön yoga i en workshop med MediYoga, Röstyoga och Celestial Communication - rörelsemeditationer till musik!
Lördag 30 maj 9.30 - 13.00
Väringgatan 25
Du får möjlighet att fördjupa din yoga och utforska hur medveten andning,
rörelser och tonande vibrationer ökar din kroppskännedom och ger ett ökat
välmående. Vi gör två pass med fikapaus emellan.

Vishuddha chakra med Felicia
I det första yogapasset lägger vi vårt fokus i halsen, i vårt centrum för
kommunikation, vibration och verbal kreativitet. Vi gör ett yogapass som på olika
sätt påverkar och stöder halschakrat.

Inre kommunikation med Agneta
Vibrationer som rösten skapar berör hela kroppen, minskar stress och balanserar.
I pass två gör vi röstyogaövningar som öppnar kroppens energiflöden och vi tonar och gör rörelsemeditationer till musik.

Kurspris: 440 kr
Anmäl dig: mediyoga@innerstories.se eller info@orkobalans.se senast 20/5.