Röstyoga

Utveckla rösten med röstyoga, ett alternativ till traditionell röstträning

korbild1

Röstyogan kombinerar toning med mjuka inkännande rörelser.
Genom medveten andning, ljud- och sång- övningar kan man hitta kärnan i sin röst,
öka kroppsmedvetandet och nå sin fulla klang. Vibrationer som rösten skapar berör hela kroppen, minskar stress, balanserar, ökar närvaron och ger energi.

Röstyoga är frigörande och har liknande positiva effekter som sång. Men du behöver inte kunna sjunga, alla kan tona och genom tonvibrationer med kroppen som resonanslåda uppnå spänningsupplösande, cirkulationshöjande effekter.
Kan därför också vara ett friskvårdsalternativ för dig som inte sjunger, men behöver minska stress och hitta balans i kroppen.

Jag jobbar både med körer, företagsgrupper och med privatlektioner.
Välkommen att ta kontakt och diskutera upplägg för röstträning.

E-mail: info@orkobalans.se