Medicinsk Yoga – Stressreducering - Avspänning - Medveten närvaro

Välkommen till yoga i medveten närvaro! 
Yogalektioner för friskvård och rehabilitering

  • Låt kroppen få avspänning, öka din rörlighet och få mer ork
  • I en stressig tillvaro är det viktigt att skapa andrum, låta tanken stilla sig
    och hitta sitt inre lugn. Meditation ger kraft och återhämtning
  • Yoga hjälper dig finna balans genom fysiska övningar, medveten andning och avslappning. 
  • Yoga skapar kroppskännedom, ger lugn och ny energi

Vi utgår från dina förutsättningar, övningarna kan anpassas efter din förmåga och dina behov

Mer läsning, studie om yoga mot stress:
Medical yoga: Another way of being in the world